Wynik naboru na stanowisko – Zastępca Głównego Księgowego:

Pani Ewa Król, zamieszkała w Gdyni:
Pani Ewa Król posiada wykształcenie wyższe licencjackie ukończone w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na kierunku finanse i bankowość. Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostce samorządowej. Obecnie pracuje jako księgowa w biurze rachunkowym.
Kandydatka wykazała się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, dużą wiedzą w zakresie księgowości oraz gotowość do dokształcenia się w zakresie rachunkowości budżetowej.
Jest osobą otwartą, posiadającą duży potencjał zawodowy.

powrót