Wyniki naboru od inspektora do głównego specjalisty na stanowisku psychologa-animatora warsztatów grup samopomocowych w Dziale Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych:

Pani Małgorzata Redzińska, zamieszkała w Gdyni:
Pani Małgorzata Redzińska ukończyła studia wyższe magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologii, oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Sopocie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej oraz seksuologii klinicznej. Posiada ponad dziewięcioletnie doświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej na stanowisku psychologa- terapeuty poznawczo-behawioralnego.
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku psychologa-animatora warsztatów grup samopomocowych. Posiada umiejętności w prowadzeniu spotkań, zajęć grupowych, a także umiejętności i wiedzę z zakresu indywidualnych i grupowych oddziaływań.
Jest osobą komunikatywną, otwartą na nowe doświadczenia zawodowe, gotową do generowania nowych, autorskich programów zajęć/warsztatów.

powrót