Wyniki naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. projektów rewitalizacyjnych w Laboratorium Innowacji Społecznych:

Pan Dariusz Szymański, zamieszkały w Gdańsku.

Pan Dariusz Szymański ukończył studia wyższe magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie rachunkowości i finansów.

Kandydat posiada doświadczenie zawodowe w realizacji i rozliczaniu projektów ze środków Unii Europejskiej oraz doświadczenie w jednostkach administracji publicznej, związane z praktycznym stosowaniem klasyfikacji budżetowej.

Jest osobą skrupulatną, rzetelną, komunikatywną, która z łatwością posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

powrót