Pani Monika Kita, zamieszkała w Rumi

Pani Monika Kita ukończyła studia wyższe na kierunku: Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia magisterskie na kierunku: Zarządzanie o specjalności: Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej na Akademii Morskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków Unii Europejskiej. Ma duża wiedzę na temat przygotowywania, realizacji i kontroli przedsięwzięć z dofinansowaniem UE.
Kandydatka wyróżnia się samodzielnością i sumiennością w podejściu do realizowanych zadań. Potrafi pracować w zespole, jest osobą komunikatywną i odpowiedzialną.

powrót