Wyniki naborów od podinspektora do specjalisty w domu sąsiedzkim Przystań Chylońska 237.

Pani Marta Sarnowska, zamieszkała w Gdyni:
Pani Martyna Sarnowska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku historii sztuki, aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich. Posiada doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i realizacji działań z dziedziny kultury, połączonych również z kwestiami społecznymi. Ponadto przygotowywała i realizowała samodzielne projekty.
Posiada umiejętności swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim, oraz umiejętności analitycznego myślenia i samodzielnego poszukiwania informacji.

Jest osobą twórczą i kreatywną. Z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne i międzyinstytucjonalne.

powrót