Pani Anna Fedas, zamieszkała w Gdańsku:
Pani Anna Fedas  ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu filologii polskiej. Kandydatka posiada ponad pięcioletnie doświadczenie pracy w Europejskim Centrum Solidarności jako  główny specjalista ds. edukacji obywatelskiej.
Kandydatka wykazała się umiejętnością analizy danych oraz formułowania na ich podstawie własnych wniosków. Ponadto wykazała się bardzo dobrym zaangażowaniem w działania obywatelskie oraz dużą umiejętnością autorefleksji na temat realizowanych działań.
Jest osobą komunikatywną, z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne.

Niestety Pani Anna Fedas zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Pani Joanna Krukowska, zamieszkałą w Gdyni:
Pani Joanna Krukowska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdański na kierunku socjologii, a obecnie jest doktorantką socjologicznych studiów doktoranckich. Posiada doświadczenie w realizacji badań, głównie o charakterze ilościowym. Współpracowała przy tworzeniu Gdańskiego Modelu Rozwoju Społeczności Lokalnych stworzonego przez Urząd Miasta Gdańsk. Aktualnie jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Kandydatka wykazała się zdolnościami analitycznymi i umiejętnością interpretacji danych.
W realizacji zadania grupowego wykazała się umiejętnością prezentacji własnych pomysłów i oryginalnym, twórczym podejściem do zadania.
Jest osobą zmotywowaną do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

powrót