Wyniki naborów od podinspektora do specjalisty w domach sąsiedzkich:

Pani Paulina Kobza-Prot, zamieszkała w Warszawie:
Pani Paulina Kobza-Prot ukończyła studia wyższe na kierunku etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 4 lat pracuje w Narodowym Centrum Kultury jako specjalistka ds. szkoleń i profesjonalizacji.
Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji kultury dotyczące projektowania działań w oparciu o lokalne dziedzictwo. Posiada duże doświadczenie projektowe, a także w animacji społeczno-kulturalnej.
Kandydatka posiada również umiejętności łączenia funkcji animacyjnych z zapleczem organizacji
i formalnościami.
Jest osobą kreatywną, opanowaną, która z łatwością nawiązuje kontakty interpersonalne i międzyinstytucjonalne.

powrót