W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych w Dziale Administracji wybrano:

Pana Marcina Jarosiewicza, zam. w Rumi.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Pana Marcina Jarosiewicza. Kandydat spełnił wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót