W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: specjalista ds. integracji w przestrzeniach społecznych Laboratorium Innowacji Społecznej wybrano Panią Izabelę Rutkowską zamieszkałą w Gdańsku.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Izabela Rutkowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

powrót