Dyrektor Laboratorium  Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja nie dokonała wyboru kandydata.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót