W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty – koordynatora Przystani Śmidowicza 49 wybrano

Panią Dorotę Wiśniewską zamieszkałą w Malborku.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Dorotę Wiśniewską. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót