W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji wybrano

Panią Annę Dzięczewską zamieszkałą w Gdyni.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Panią Annę Dzięczewską. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót