W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko: od referenta do specjalisty
w Dziale Organizacji w Laboratorium Innowacji Społecznej wybrano:

  1. Panią Joannę Szpak zamieszkałą w Gdyni.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została: Pani Joanna Szpak. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka  spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót