Dyrektor Laboratorium  Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie zostaje rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
W związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki nabór został odwołany.

powrót