W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – kierownik w Dziale Zarządzania Kadrami i Współpracy wybrano Pana Grzegorza Dziewięcin, zamieszkałego w Wejherowie.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Grzegorz Dziewięcin. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót