W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego specjalisty w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

Panią Annę Pałacha, zam. w Mostach.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko Starszego specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót