W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i ewaluacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji wybrano:

Pana Jana Mizerskiego, zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Pana Jana Mizerskiego. Kandydat spełnił wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i ewaluacji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe

powrót