W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Administracji wybrano:

Panią Wioletę Zawisza zam. w Gdyni.

Panią Katarzynę Towpasz zam. w Gdańsku.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Wioletę Zawisza i Panią Katarzynę Towpasz. Kandydatki  spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko od referenta do specjalisty. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót