W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do specjalisty
ds. organizacyjnych i kadrowych wybrano:

Panią Katarzynę Sikorę, zam. w Gdyni

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Katarzyna Sikora. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na stanowisko od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych i kadrowych.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na ww. stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót