W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – od podinspektora do specjalisty w Dziale UrbanLab wybrano Panią Barbarę Tołłoczko-Suchańską, zamieszkałą w Gdańsku.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Barbara Tołłoczko-Suchańska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót