W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano: Pana Aleksandra Czech z Wejherowa.

Uzasadnienie:
Pan Aleksander Czech ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie oraz Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, na kierunku elektronicznej automatyki przemysłowej.   Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym oraz ekonomicznym. Wiedza  w zakresie  zamówień publicznych, finansów publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego potwierdza, że kandydat spełnia wymagania stawiane na omawianym stanowisku.  Ponadto cechuje się samodzielnością, otwartością, komunikatywnością oraz umiejętnością pracy pracą pod presją czasu.

powrót