W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Wymiennikowni wybrano:

Panią Martynę Olzacką, zam. w Gdyni.

 

zasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Martynę Olzacką. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Wymiennikowni. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót