Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.

powrót