Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty, ponieważ złożona oferta nie spełniała wymogów formalno-prawnych określnych ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych.

powrót