Po przeprowadzeniu procedury naboru na wolne stanowisko – od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Inwestycji – informujemy, że nabór nie został rozstrzygnięty

Uzasadnienie
Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych 3 kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Na rozmowę rekrutacyjną stawiła się jedna kandydatka.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Nabór nie został rozstrzygnięty w skutek nie zaakceptowania warunków zatrudnienia przez kandydatkę.

powrót