W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano: Panią Annę Matłosz zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:

Kandydatka posiada wykształcenie wyższe na kierunku Teologii Ogólnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunkach: Terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej.
Pani Anna Matłosz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kuratora sądowego oraz pedagoga szkolnego. Realizowała programy wsparcia psychopedagogicznego, prowadziła konsultacje i poradnictwo.

powrót