Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na stanowisko księgowy/a ds. rozliczania projektu oraz prowadzenia księgowości nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja rekrutacyjna nie dokonała wyboru, z uwagi na brak kandydatów spełniających wymagania i oczekiwania Komisji.

powrót