W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano: Panią Edytę Wasiak zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:

Kandydatka posiada doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na powyższym stanowisku pracy.

powrót