W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – kierownik w Dziale Diagnoz i Partycypacji wybrano Panią Ewę Zajko, zamieszkałą w Gdyni.
 
Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Ewa Zajko. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót