Pani Agnieszka Pstrągowska, zamieszkała w Gdańsku:
Kandydatka ukończyła wyższe studia zawodowe na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej kierunek Zarządzanie i Marketing, studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim kierunek Zarządzanie
i Marketing oraz studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse  oraz Rachunkowość Budżetowa.
Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w księgowości, w tym blisko 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego oraz kierownika Referatu ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Kartuzach.  Wiedza kandydatki na temat rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, podatkach oraz o ustawy o pracownikach samorządowych potwierdza, że kandydatka spełnia wymagania stawiane na omawianym stanowisku.
Ponadto cechuje się ogromnym zaangażowaniem, wysoką kulturą osobistą, jak również posiada wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

powrót