W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od referenta do głównego specjalisty ds. projektów w Dziale Projektów wybrano:

Panią Joannę Niedzielską, zam. w Toruniu.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano Panią Joannę Niedzielską. Kandydatka  spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na stanowisko od referenta do głównego specjalisty ds. projektów oraz posiada doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót