W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano: Pana Piotra Kelman, zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:

Kandydat posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe. Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego w zakresie specjalności: Inżynieria Lądowa. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na powyższym stanowisku pracy.

powrót