Wynik naboru na stanowisko – od inspektora do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji – 2 etaty:

Pan Przemysław Górski, zamieszkały w Łodzi:
Pan Przemysław Górski posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończone na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku socjologia. Posiada duże doświadczenie w pracy nad budżetem obywatelskim w Łodzi oraz w obszarze partycypacji.
Kandydat wykazał się umiejętnością analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków. Jest osobą posiadającą twórcze i pozbawione stereotypów spojrzenie na działania społeczne, posiadającą duży potencjał zawodowy.

Pani Marta Wieczorek, zamieszkała w Gdańsku:
Pani Marta Wieczorek posiada wykształcenie wyższe magisterskie ukończone na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku politologia w zakresie ustrojowo-samorządowym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów społecznych od tworzenia po realizację i rozliczenie.

Kandydatka jest osobą otwartą na dialog, komunikatywną i kreatywną, posiada zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji danych. Jest osobą zmotywowaną do pracy na rzecz społeczności lokalnej.

powrót