W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska od referenta do specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji wyłoniono następujących kandydatów:

Pani Anna Jarosz zam. w  Gdyni:
Pani Ania posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w sektorze biznesowym na stanowisku administracyjnym.  Ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego oraz Szkołę Trenerów  Grupy Trop.  Aktualnie podjęła studia podyplomowe  na kierunku administracji publicznej.
Ponadto, posiada umiejętności sprawnej pracy  w  środowisku zawodowym w oparciu o procedury
i regulaminy, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Pani Anna Niedziółka, zam.  w Gdyni:
Pani Ania posiada ponad 20 letnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowych związanych z pracą administracyjną, w tym wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Kandydatka posiada obszerną wiedzę na temat organizowania procesów zamawiania usługi dystrybuowania  materiałów. Cechuje się  wysokimi zdolnościami komunikacyjnymi, z łatwością  nawiązuje kontakty oraz redaguje pisma i informacje.

Pani Klaudia Sikora, zam. w Gdyni:
Pani Klaudia posiada wykształcenie wyższe na kierunku Gospodarki przestrzennej Uniwersytetu gdańskiego o raz studia podyplomowe na kierunku reklamy i marketingu medialnego. Posiada doświadczenie zawodowe w procesach administracyjnych, związanych z częstym kontaktem z ludźmi.
Posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne, biegle obsługuje komputer, w tym Pakiet Office.

powrót