WYNIK NABORU NA STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO SPECJALISTY-ANIMATORA SPOŁECZNEGO W PRZYSTANI LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od podinspektora do specjalisty-animatora społecznego w Przystani wybrano następujących kandydatów.

Pani Dobrosława Korczyńska-Partyka, zam. w Gdyni
Pani Jolanta Urbańska,  zam. w Gdańsku,
Pan Grzegorz Gołębski, zam. w Gdyni,
Pan Mateusz Plata, zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano powyższych kandydatów. Wyżej wymienione osoby spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót