W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji wybrano następujących kandydatów.

Pani Urszula Majewska zam. w Warszawie,
Pani Magdalena Warmowska zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano 2 kandydatki. Wyżej wymienione spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót