W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska – od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Diagnoz i Partycypacji wybrano Pana Dawida Całkowskiego, zamieszkałego w Gdańsku.

Uzasadnienie
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został Pan Dawid Całkowski. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór na drugi etat uznaje się za nierozstrzygnięty.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót