W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Projektów wybrano następujące kandydatki:

Pani Monika Chabior, zam. we Władysławowie,

Pani Sviatlana Rasliakova, zam. w Gdańsku.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano 2 kandydatki. Wyżej wymienione osoby spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót