Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, iż nabór na powyższe stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty.

Wybrany kandydat zrezygnował z zatrudnienia.

powrót