Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, z przyczyn organizacyjnych, unieważnia nabór na stanowisko od podinspektora do specjalisty – animatora społecznego w Przystani ogłoszony w dniu 2 marca 2020 r. na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Laboratorium oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej LIS i Urzędu Miasta Gdyni.

powrót