Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja nie dokonała wyboru kandydata. Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających oczekiwania Komisji.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów.

powrót