Blisko 70 osób – młodzież, eksperci oraz przedstawiciele władz miasta – rozmawiali o mocnych i słabych stronach gdyńskiej komunikacji miejskiej. Wnioski z tych rozmów mają zostać spisane i niewykluczone, że część z nich zostanie zrealizowana.

Dyskusja w formie „Okrągłego Stołu” odbyła się w gdyńskim Urzędzie Miasta. Organizatorem spotkania były opiekunki i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, Wymiennikownia – Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu (Laboratorium Innowacji Społecznych), Biuro Rady Miasta Gdynia, Fundacja Civis Polonus oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu South Baltic Youth Core Groups Network (SB YCGN), którego Miasto Gdynia jest partnerem stowarzyszonym.

– W ramach projektu SB YCGN formowana jest Sieć Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku, operująca na zasadzie otwartych forów. Łączymy administrację i instytucje samorządowe, NGO-sy, organizacje młodzieżowe oraz samą młodzież w różnych krajach, by wzmocnić potencjał i wspierać obywatelskie zaangażowanie młodych ludzi. To ważne, bo to przecież młodzież w przyszłości będzie kształtować nasze miasto i mieć wpływ na życie nas wszystkich – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdynia oraz wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 Młodzież zdecydowała, że „Okrągły Stół” powinien być poświęcony gdyńskiej komunikacji miejskiej. To temat, który ich bardzo interesuje i bezpośrednio dotyczy. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy więc także lokalnych ekspertów z tej dziedziny i osoby, które w razie potrzeby mogły najdokładniej odpowiedzieć na pytania lub rozwiać ewentualne możliwości – podkreśla Marta Otrębska, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta.

Udział w dyskusji wzięło blisko 70 osób, w tym: członkowie 11 samorządów szkolnych wraz z opiekunami, członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia, Wojciech Folejewski – dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, Hubert Kołodziejski – dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Marcin Gromadzki – rzecznik ZKM Gdynia, Maciej Rodowski z ZKM Gdynia, Jakub Furkal – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej, Danuta Kantrzonka z Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej, radni miasta: Ireneusz Trojanowicz, Zenon Roda, Elżbieta Sierżęga, Lechosław Dzierżak, radni dzielnic: Piotr Szpajer (Wielki Kack), Norbert Anisowicz (Dąbrowa), Elżbieta Raczyńska (Śródmieście), Anna Gawrońska-Milczarek (Pogórze) oraz Jarosław Sikorski ze Stowarzyszenia Morena.

– Formuła tego spotkania opiera się o dyskusję młodzieży poruszającej w grupach różne kwestie dotyczące wybranego tematu. Każda omawiana jest przy innym stoliku, przy którym każdy głos jest tak samo ważny i będzie tak samo rozpatrywany – mówi Magda Dębna z Wymiennikowni oraz opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta.

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Każda miała 10 minut na wyrażenie opinii i potrzeb wobec aktualnego rozkładu jazdy, komfortu użytkowania komunikacji miejskiej oraz bezpieczeństwa pieszych. Poruszonych zostało wiele kwestii – od m.in. potrzeby lepszego skomunikowania połączeń przesiadkowych oraz zwiększenia częstotliwości kursowania konkretnych linii (m.in. z Orłowa na Dąbrowę i Fikakowo), wydłużenia zielonego światła dla pieszych na „zebrach”, udostępnienie WiFi w autobusach, skierowanie na popularne trasy pojazdów przegubowych, po wyposażenie kierowców w terminale płatnicze, żeby uprościć zakup biletów.

– Młodzież chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat komunikacji miejskiej w Gdyni. Były wśród nich uwagi krytyczne dotyczące konkretnych problemów jak np. zbyt krótkie autobusy niektórych linii, niebezpieczne przejścia, czy słabo oświetlone skrzyżowania. Niemniej równie często młodzież wskazywała pozytywne zmiany w tym obszarze, chwaląc dobrą jakość nowych pojazdów i ich wyposażenia, wyniesione przejścia dla pieszych czy nowe zatoki autobusowe. Dużą wartością spotkania była możliwość poznania szczegółów dotyczących tych inwestycji od zgromadzonych tam ekspertów – podsumowuje Marta Wieczorek z Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych i jedna z moderatorek dyskusji.

Wszystkie postulaty i sugestie młodzieży zostały spisane, a wkrótce zostaną też przekazane dyrektorom Zarządu Dróg i Zieleni oraz Zarządu Komunikacji Miejskiej. Tam mają zostać przeprowadzone analizy pod kątem zasadności oraz możliwości ich realizacji.

– Spotkania z młodzieżą są zawsze bardzo inspirujące i dostarczają dużo energii do działania. I tym razem młodzi społecznicy nie zawiedli. Wykazali się dojrzałością i znajomością standardów europejskich. Mieli świadomość, jakie rozwiązania w zakresie ruchu pieszego oraz transportu publicznego warto zastosować w naszym mieście. Jesteśmy otwarci na ich propozycje i współpracę. Dlatego też już po „Okrągłym Stole”, spotkaliśmy się z przedstawicielką Młodzieżowej Rady Miasta i rozmawialiśmy z naszymi ekspertami od zarządzania ruchem nad konkretnymi rozwiązaniami – informuje Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

– Sporo głosów dotyczyło zwiększenia udziału taboru przegubowego w obsłudze komunikacyjnej Gdyni i poprawy komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dzięki wyposażeniu większej liczby autobusów i trolejbusów w klimatyzację oraz inne, ważne dla młodzieży urządzenia, jak np. ładowarki USB.  Postulat ten w zasadzie udało się zrealizować już w momencie zgłoszenia, gdyż w drugiej połowie października na ulice Gdyni wyjechała partia 55 fabrycznie nowych autobusów marki MAN, wyposażona we wszystkie postulowane udogodnienia – zauważa Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. – Warto podkreślić, że 32 z nich to wielkopojemne autobusy przegubowe. Wcześniej, w pierwszym półroczu, sukcesywnie rozpoczynało kursowanie 16 trolejbusów przegubowych, pierwszych takich pojazdów wprowadzanych jako nowe w całej historii gdyńskiej komunikacji miejskiej. Komfort podróży wzrósł więc znacząco, a w przyszłym sezonie letnim da się to także odczuć dzięki dużemu zwiększeniu liczby pojazdów z wydajną klimatyzacją. Młodzież postulowała również zwiększenie liczby przystanków z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej. Do końca roku pojawią się dwie takie tablice – na przystankach Lidzka 02 i Węzeł F. Cegielskiej 04 – a do końca września przyszłego roku – 12 kolejnych. Na początku przyszłego roku uruchomione zostaną także wirtualne tablice – na stronie internetowej ZKM oraz w aplikacji na urządzenia mobilne – dla każdego z przystanków w całej sieci komunikacyjnej. Cieszę się zatem, że nasze działania wychodzą dokładnie naprzeciw oczekiwaniom młodzieży – stanowiącej jeden z głównych segmentów pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskie.

powrót