Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

W marcu odbędą się spotkania z mieszkańcami trzech obszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium innowacji Społecznych


W marcu spotkania odbędą się:
* na Witominie: w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 15.30-17.30 w formule on-line na platformie zoom oraz w czwartki 3, 10, 17, 24, 31 w godz. 12.00-16.00 stacjonarnie – w SPOT Młodorośli, ul. Widna 8.
Link do spotkania online zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
– telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
– mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.plm.listwon@lis.gdynia.pl,
– przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook
* na Oksywiu: w środy: 2, 9, 16, 23, 30.03 w godz. 14.00 – 18.00 w formule online
Link do spotkania na platformie zoom zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:
• telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
• mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl,
• przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook
na osiedlu Meksyk: w środy 2, 9, 16, 23, 30 w godz. 9.00 – 11.00, w czwartki 3, 10, 17, 24, 31 w godz. 16.00 – 17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej). 

Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ rozmowy odbywać się będą w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że trzeba będzie chwilę poczekać.

Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pla.brzoskowska@lis.gdynia.pl 
(Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót