Pierwsze z cyklu warsztatów, na których uczestnicy wypracują koncepcję zmian na ulicy Starowiejskiej, odbyły się w sobotę, 14 kwietnia, w Gdynia InfoBox.

„Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej” – konsultacje społeczne pod tym hasłem trwają od 6 kwietnia do 30 czerwca. Ich efektem ma być określenie, jak ulica powinna się zmienić , by była przyjazna dla różnych grup użytkowników. Swoje uwagi może zgłosić każdy gdynianin. Natomiast ci, którzy zgłosili chęć pracy w grupie warsztatowej, wypracowują propozycję przekształceń, by następnie poddać je ocenie mieszkańców. Ta część konsultacji rozpoczęła się w sobotę, 14 kwietnia.

– Weźmiecie państwo udział nie tylko w dyskusji, ale przede wszystkim w tworzeniu rozwiązań dla ulicy Starowiejskiej – mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Będą się mogli do nich odnieść wszyscy gdynianie, a władze miasta uwzględnią je podejmując decyzję o tym, jak Starowiejska powinna się zmieniać. Dyskusje na jej temat toczyły się w mieście już wcześniej, ale teraz po raz pierwszy rozmawiamy o niej nie ograniczając się do jednego, wybranego aspektu. Po raz pierwszy też spotykamy się na warsztatach, w szerokim i reprezentatywnym gronie mieszkańców ulicy, przedsiębiorców czy osób po prostu na niej bywających.

Cel to opracowanie  propozycji rozwiązań odpowiadających na wskazane wcześniej problemy i potrzeby różnych grup użytkowników. Okazją do ich poznania było badanie ankietowe na temat ulicy, w którym od 16 marca do 3 kwietnia mógł wziąć udział każdy gdynianin.
Formularz dostępny w internecie wypełniło 598 osób. W wersji papierowej (224 odpowiedzi) trafił do 1195 skrzynek pocztowych mieszkańców ul. Starowiejskiej i okolic, a blisko 200 egzemplarzy przekazano właścicielom oraz pracownikom przedsiębiorstw zlokalizowanych przy Starowiejskiej.

Główne płynące z badania wnioski są następujące: w tej części Śródmieścia dobrze i bezpiecznie czują się zarówno osoby przy niej mieszkające jak i te, które na niej bywają. Dobrze oceniono ofertę handlowo – usługową, historyczną zabudowę i bruk, którym ulica jest wyłożona (choć może on utrudniać poruszanie się). Zgłaszano jednak zastrzeżenia do stanu zieleni, obecności w tym miejscu samochodów (czy to przejeżdżających, czy parkujących), stanu chodników i elewacji budynków.

Warsztaty dla mieszkańców prowadzą dr Monika Arczyńska i dr Łukasz Pancewicz – architekci doświadczeni w projektowaniu przestrzeni publicznych z udziałem ich użytkowników. W sobotę do InfoBoksu przynieśli makietę ulicy. I to nad nią toczyła się dyskusja grupy. Wskazywano konkretne fragmenty, omawiano ich sytuację, specjalnymi symbolami wskazywano kwestie wymagające poprawy i zalety warte wykorzystania. I choć konsultacje nie koncentrują się na sprawach komunikacyjnych, te zdominowały dyskusję. Wskazywano na duży ruch samochodów, problemy z parkowaniem i dużą odległość od przystanków autobusowych. Dyskutowano o kontrapasie rowerowym, ale też trudnościach, jakie mają poruszający się po Starowiejskiej piesi.  Zwracano uwagę na sytuację na skrzyżowaniach: z Władysława IV i 3 Maja. Jednocześnie pojawiały się głosy, że w miejscach takich jak skrzyżowanie Starowiejska – 3 Maja tkwi potencjał ulicy, bo tam właśnie działa wiele lokali gastronomicznych. Jako mocne strony Starowiejskiej podkreślano historyczny, kameralny charakter i atmosferę, która tu panuje.

– Pierwsze rozmowy z uczestnikami warsztatów pokazują, że mimo wielu wcześniejszych pomysłów na przekształcenie ulicy Starowiejskiej, nadal istnieje potrzeba dyskusji na ten temat – przyznaje dr Łukasz Pancewicz. – W trakcie kolejnych spotkań chcemy określić, jaki zakres działań spełni potrzeby i oczekiwania jej użytkowników. Być może ulicy wystarczy zwykła modernizacja – dozielenienie, poprawa stanu nawierzchni i wprowadzenie małej architektury. Uczestnicy warsztatów mówią o potrzebie odzyskania przez Starowiejską jej dawnego blasku. W głosach mieszkańców ulica ma dwa wymiary – codzienny oraz wyjątkowy i odświętny, stanowi „bramę miasta” prowadzą do centrum. Wszyscy są zgodni co do konieczności poprawy komfortu poruszania się pieszych oraz bezpieczeństwa dzieci i seniorów. Głosy te odnoszą się zwłaszcza do punktów przekraczania skrzyżowań z ul. Władysława IV i 3 Maja, a także jakości chodników. Dyskutowaliśmy dużo o kwestii parkowania samochodów. Padały głosy wskazujące na zróżnicowany charakter ulicy, składający się z trzech części rozdzielonych skrzyżowaniami. Pozwala to na myślenie o tym, jak różnicować intensywność ruchu na ulicy. Ostatecznym wynikiem naszej pracy będzie określenie możliwych wariantów – możliwości zmian ulicy – oraz wskazanie władzom miasta priorytetów działania. Grupa warsztatowa reprezentuje zróżnicowane opinie i każdy z uczestników korzysta z ulicy w inny sposób. Oprócz wypracowania wariantowych rozwiązań będziemy starali się eliminować ich słabe strony i poszukiwać kompromisu.

powrót