Między innymi o tym, jak działa UrbanLab Gdynia, Wymiennikownia i Budżet Obywatelski dowiedzieli się uczestnicy projektu South Baltic Youth Core Group Network, którego Miasto Gdynia jest partnerem stowarzyszonym. W lutym Laboratorium Innowacji Społecznych gościło bowiem około 70 młodych osób z różnych miast Polski, Szwecji i Litwy w ramach wizyty studyjnej.

Ogólnym celem projektu SB YCGN jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesach miastotwórczych i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. Obok organizacji szeregu paneli dyskusyjnych w formie tzw.  okrągłych stołów, odbyły się m.in. wizyty studyjne. Młodzież zaangażowana w projekt odwiedzała swoich rówieśników, innych uczestników. Podczas spotkań m.in. w instytucjach i jednostkach miejskich poznawali lokalne sposoby na angażowanie młodych osób w procesy decyzyjne na poziomie miast i gmin.

Jedna z takich wizyt odbyła się w lutym. Około 70 uczestników projektu z kilku miast Polski, a także Szwecji i Litwy, odwiedziło m.in. Gdynię. Była to tym samym pierwsza studyjna wizyta całego zespołu w Polsce. Celem tego spotkania było przedstawienie sytuacji samorządu młodzieżowego w Polsce oraz szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej, na różnych szczeblach funkcjonowania samorządów. Jednym z celów była prezentacja polskich metod aktywizacji młodego pokolenia oraz działań w zakresie włączania obywatelskiego i wspierania młodych obywateli (na przykładzie polskich samorządów i organizacji działających na rzecz młodzieży).

Zachęcanie młodych osób do aktywności na rzecz swojego miasta to ważny element gdyńskich działań z młodzieżą. Chociaż nie uczy się tego w szkołach, to realizujemy szereg projektów z młodymi ludźmi w oparciu o pracę procesową. Wierzymy bowiem, że w ten sposób tworzymy społeczeństwo obywatelskie, a z zaangażowanej młodzieży wyrosną aktywni dorośli, liderzy pozytywnych społecznych zmian – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Uczestnicy i uczestniczki projektu SB YCGN w Gdyni wizytowali UrbanLab oraz Wymiennikownię. Spotkali się z władzami Gdyni, przedstawicielami Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorkami Budżetu Obywatelskiego oraz radnymi Młodzieżowej Rady Miasta. Dowiedzieli się, w jaki sposób w Gdyni młodzież może działać: realizować swoje pomysły i wpływać na kształtowanie miasta.

– Angażujemy młodzież do działania na różnych polach, w wielu różnych formach. Mogą m.in. przygotowywać i składać własne projekty do Budżetu Obywatelskiego lub Pomysły na Miasto, czyli otwartego naboru mikroinnowacji UrbanLabu Gdynia. Mogą organizować własne zajęcia w Wymiennikowni i w domach sąsiedzkich w gdyńskich Przystaniach oraz dzielić się wiedzą i zainteresowaniami na zasadach edukacji rówieśniczej. Mogą mieć też bezpośredni wpływ na działania włodarzy, angażując się w funkcjonowanie młodzieżowych rad dzielnic. Stale szukamy też nowych form pobudzania młodzieży do działania – mówi Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.

Od lat pracujemy z młodzieżą i wiemy, że mają naprawdę dobre pomysły i warto ich słuchać. Naszym celem, także w tym projekcie jest wzbudzenie poczucia sprawczości i poczucia wiary we własne działania wśród młodzieży, ale także pokazanie urzędnikom, że młodzież może być dobrym partnerem do dyskusji i ma ciekawe pomysły. Jesteśmy pewni, że to się udało i wierzymy, że wkrótce usłyszymy o kolejnych fantastycznych inicjatywach realizowanych przez młodzież dla młodzieży – mówi Magdalena Dębna, koordynatorka Wymiennikowni. 

powrót