W rewitalizowanej części Witomina rozpoczyna się właśnie nowy projekt, do którego mogą się zgłaszać mieszkańcy. Uczestnicy mogą liczyć z jednej strony na ciekawe zajęcia i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z drugiej: na wsparcie psychologiczne.

Mural przy ul. Chwarznieńskiej 36 // fot. Karolina Misztal-Świderska
Nowy projekt dla mieszkańców Witomina przewiduje m.in. tworzenie murali // fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych

Za kilka miesięcy w samym centrum Witomina zakończy się budowa Przystani Widna 2A, gdzie w dwóch budynkach działać będą: Dom Sąsiedzki z całą gamą ciekawych aktywności sąsiedzkich oraz Biblioteka Gdynia z bogatym księgozbiorem oraz ofertą zajęć i warsztatów. Dodatkową atrakcją tego miejsca będzie teren między budynkami: z zielenią i małą architekturą zachęcającą do wspólnego spędzania czasu i sąsiedzkiej integracji.

By lepiej się poznać, mieszkańcy rewitalizowanej dawnej części dzielnicy Witomino-Radiostacja nie muszą jednak czekać do uruchomienia Przystani Widna 2A. Na podobszarze rewitalizacji rozpoczynają się bowiem właśnie działania w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja”.

W jego ramach kilkanaścioro młodych ludzi, wraz z rodzinami,  weźmie udział w kreatywnych warsztatach i otrzyma wsparcie psychologiczne. Uczestnicy projektu wezmą udział w wielu wydarzeniach i aktywnościach, m.in. warsztatach filmowych, tworzeniu murali, warsztatach komiksowych czy fotograficznych, w zajęciach sportowych. Młodzież będzie spędzać aktywnie czas wolny – na grach miejskich, wieczorkach filmowych, wspólnym gotowaniu czy planszówkach. Grupa wybierze się na wycieczki po ciekawych miejscach w Trójmieście i okolicach, pójdzie do kina i teatru.

Co ważne, oprócz zajęć artystycznych i rekreacyjnych, na młodszych i starszych uczestników projektu czekają grupowe zajęcia z pedagogami i psychologami, wspierające rozwój umiejętności społecznych.

– Rewitalizacja społeczna, czyli zajęcia integrujące, aktywizujące, ale także niezbędne wsparcie specjalistów to istotny element zmian na obszarach rewitalizacji. Ważne, by zmianom przestrzennym, tym najbardziej widocznym, towarzyszyły też zmiany w życiu mieszkańców. Udzielamy wsparcia psychologicznego, pomagamy podnosić kompetencje zawodowe, zachęcamy do zaangażowania w życie swojego sąsiedztwa, stwarzamy możliwości rozwijania pasji i zainteresowań czy po prostu spotkań z sąsiadami – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – To wszystko sprzyja tworzeniu i budowaniu wspólnot sąsiedzkich: a właśnie na fakt, że mieszkańcy często są dla siebie anonimowi zwracano uwagę już podczas prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Miejscami, które sprzyjają lepszemu poznaniu się i wspólnemu działaniu są tworzone na obszarach rewitalizacji Przystanie w których można ciekawie spędzić czas, ale też uzyskać pomoc niezbędną do uporania się z bolączkami. Na Oksywiu działa Przystań Śmidowicza 49, na Chyloni Przystań Opata Hackiego, gdzie mieszkańcy korzystają ze wspomnianej oferty. Na Witominie takim miejscem stanie się Przystań Widna 2A. Realizację projektu społecznego zaczynamy już teraz, niejako przygotowując grunt pod działanie Domu Sąsiedzkiego.

Działania w projekcie dla Witomina realizuje fundacja Fordewind. We współpracy z tutejszymi szkołami i Radą Dzielnicy Paulina Pohl i Kryspin Pluta  – Dom Filmowy – prowadzili m.in. warsztaty filmowe Witoman, w ramach których dzieci i młodzież z trzech witomińskich szkół wybrali się w filmową podróż po dzielnicy szukając ciekawych bohaterów i bohaterek.

Więcej: https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/aktualnosci,3963/mlodzi-kreca-na-witominie,561727

W witomińskim projekcie zaplanowano także indywidualne konsultacje psychologiczne w SPOT Młodorośli przy ul. Widnej, udzielane przez psychoterapeutkę z Laboratorium Innowacji Społecznych. Rozpoczną się, gdy tylko sytuacja pandemiczna umożliwi organizację bezpiecznych spotkań osobistych.

Podobnie rzecz się ma z dyżurami animatora Przystani Widna 2A. Gdy tylko stanie się to możliwe, będzie spotykał się z mieszkańcami w siedzibie SPOT Młodorośli, by jeszcze przed uruchomieniem działalności Domu Sąsiedzkiego rozmawiać o możliwościach sąsiedzkiej aktywności na podobszarze rewitalizacji.

Więcej informacji o udziale w projekcie można uzyskać:
* w Laboratorium Innowacji Społecznych, Beata Prusak: email b.prusak@lis.gdynia.pl
* w Domu Filmowym: warszaty@domfilmowy.com

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót