Każda osoba chcąca mieć swój udział w rewitalizacji osiedla Meksyk na Chyloni właśnie ma na to szansę. Do 30 listopada można bowiem wypełnić specjalny kwestionariusz i wskazać najlepszą, naszym zdaniem, nazwę dla nowo powstającej ulicy, która połączy ulicę Hutniczą z dworcem PKP Gdynia Chylonia.

W ramach rewitalizacji osiedla Meksyk powstają nowe przestrzenie publiczne // fot. Karolina Misztal-Świderska

Zmiany na osiedlu Meksyk w Chyloni zachodzą od maja, kiedy to – po podpisaniu umowy z wykonawcą – rozpoczęła się inwestycyjna faza rewitalizacji. Dziś już dobrze widać, jak będzie wyglądała ta przestrzeń.

Powstaje tu bowiem nowa droga – równoległa do ul. Orzechowej: z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. Będzie miała niecałe 210 metrów długości, trzy skrzyżowania – w tym dwa wyniesione, jako element uspokojenia ruchu: z ul. Hutniczą, z ul. Śliwkową i z ul. Brzoskwiniową. Oświetli ją pięć nowych słupów oświetleniowych oraz lampy przy skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. Całości dopełni zieleń – trzy grupy nasadzeń, cztery pasaże roślinne zwiększające bioretencję, oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Z tego połączenia ul. Hutniczej z dworcem PKP zawsze korzystało wiele osób, ale nigdy nie była to ulica z prawdziwego zdarzenia, taka która miała by swoją nazwę. Dziś, gdy prace przy jej budowie są coraz bardziej zaawansowane nadchodzi czas, by tę nazwę nadać. O to, jaka ona powinna być, właśnie pytamy mieszkańców: do 30 listopada można bowiem wypełniać krótką ankietę w tej sprawie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mieszkańcy osiedla otrzymali ją w wersji papierowej do swoich skrzynek pocztowych. Ankieta ma też swoją wersję elektroniczną: na Gdyńskiej Platformie Dialogu. Można wybrać spośród kilku propozycji, zgłoszonych już wcześniej przez mieszkańców osiedla, można też zaproponować coś zupełnie nowego.

­Propozycje umieszczone w ankiecie dostępnej do 30 listopada na stronie konsultujemy.gdynia.pl nawiązują z jednej strony do „owocowych” nazw, które ma większość ulic na osiedlu, z drugiej do tego, co dla mieszkańców ważne. I tak, propozycja „Do Kasi” odnosi się do nazwy osiedlowego sklepu, a „Rewitalizacji” – do procesu, który zachodzi na Meksyku.

Do wypełnienia ankiety zachęcam wszystkie gdynianki i wszystkich gdynian, zwłaszcza tych mieszkających na osiedlu Meksyk. Objęcie tej części Chyloni Gminnym Programem Rewitalizacji to przecież efekt Państwa starań – przypomina wiceprezydent Michał Guć. – Nowa ulica to ważna część zmian zachodzących na osiedlu, będzie ich dobrym symbolem.

Inwestycja na osiedlu Meksyk to nie tylko nowa ulica.

Na terenie przy stacji SKM Gdynia Chylonia powstają parkingi – w tym rowerowe // fot. Karolina Misztal-Świderska

Obecnie przebudowa obejmuje południową część ul. Orzechowej, nową ulicę oraz ul. Brzoskwiniową. Na terenie przy stacji SKM Gdynia Chylonia powstają parkingi – w tym rowerowe, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej, a także  przebudowywane są odcinki wodociągów i sieci gazowej.

W kolejnym etapie remont przejdą też północne odcinki ul. Orzechowej i Palmowej oraz północny fragment ul. Nowodworskiego, a także fragment ul Hutniczej.

Na nowej ulicy piesi będą mogli korzystać z oświetlonych chodników w otoczeniu zieleni, poza tym zaplanowano też na tej ulicy skrzyżowania wyniesione, co ma m.in. uspokoić ruch samochodowy.

Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową powstanie kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie ul. Nowodworskiego 63 nie będą musieli martwić się już o to, czy po większych opadach ich domy zaleje woda spływająca ulicą.

Warto przypomnieć, że w ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu.

Dwa razy w tygodniu na osiedlu dyżuruje pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, z którą można porozmawiać o rewitalizacji. W listopadzie spotkania odbędą się:
– w środy 10, 17, 24.11 w  godz. 9.00 – 11.00
– w czwartki 18, 25.11 w godz. 16.00 – 17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej). 

Terminy listopadowych spotkań na temat rewitalizacji osiedla Meksyk /mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót