Ocieplacz relacji między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a sprawnymi, odznaki mistrzowskie dla osób z NI, program szkoleń z symulatorami niemowlęcia przygotowującymi OzNI do roli rodziców oraz model kawiarni, w której seniorzy, pełniąc rolę mentorów, wspierają młodzież z NI to projekty realizowane w gdyńskim Inkubatorze Innowacji Społecznych. Po sześciu miesiącach testów, uznano je za inicjatywy o najwyższym potencjale do zaszczepienia w kolejnych środowiskach i skierowano do etapu upowszechniania.

 „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” to projekt, który pomaga w rozwijaniu nowatorskich, oddolnych rozwiązań skierowanych do osób wymagających wsparcia ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek oraz ich opiekunów. Pod opieką Laboratorium Innowacji Społecznych, które we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” koordynuje ten proces, pracują najróżniejsi innowatorzy: studenci, organizacje pozarządowe, a także osoby, których bliscy borykają się z różnymi trudnościami. Właśnie zakończyło się testowanie innowacji I i II naboru w środowisku lokalnym. Do etapu upowszechniania komisja skierowała sześć projektów, w tym aż cztery z gdyńskiego Inkubatora Innowacji Społecznych:

  • „Oswajanie dorosłości” Fundacji „Dom marzeń” – program szkoleniowy z wykorzystaniem symulatorów niemowlęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowujący do pełnienia przez nie roli rodzica;
  • „W Labiryncie Dorosłości – Aktywna Wymiana Międzypokoleniowa” – kawiarnia „Caffe Aktywni” angażująca wzajemnie się wspierające grupy: młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów w roli mentorów, a także rodziców i opiekunów MNI.
  • „Jak?” – podręczne narzędzie „Ocieplacz relacji” zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które wspiera je w przełamywaniu stereotypów;
  • „Mistrzowie są wśród nas” – zaprojektowany dla osób z niepełnosprawnością intelektualną system oparty na zasadach zdobywania sprawności i tytułów mistrzowskich, jak w harcerstwie;

Obecnie wszystkie zwycięskie zespoły przygotowują się do wypracowania indywidualnego planu upowszechniania swoich pomysłów. 31 października w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych spotkały się autorki projektu „W Labiryncie Dorosłości”, żeby podsumować dotychczasowe prace i zaplanować kolejne działania.

Niezwykła przestrzeń „Caffe Aktywni” przy ulicy Kartuskiej 108 B w Gdańsku, którą w stworzyły Jolanta Rychlik, Agnieszka Głuszczyńska i Klaudia Tarasiewicz i Fundacja „Świat Wrażliwy” to kawiarnia integracyjna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, seniorów i społeczności lokalnej. Innowacja polega na usamodzielnieniu życiowym i zawodowym grupy młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi przy aktywnym zaangażowaniu seniorów w roli mentorów, a także wzajemnego wsparcia rodziców i opiekunów. W „Caffe Aktywni” odbywają się m.in. warsztaty ekonomiczne, kulinarne, taneczne, manualne czy zajęcia praktycznej nauki zawodu. Wszystko w oparciu o wiedzę i doświadczenie seniorek-mentorek oraz przy wsparciu coachów i terapeutów. Jest to także miejsce, gdzie rodzice MzNI mogą po prostu odpocząć i wymienić się doświadczeniami.

– Każdy z uczestników projektu ma jakiegoś swojego konika, jakąś pasję, którą chce się dzielić. Zarówno seniorki, jaki i rodzice są bardzo zaangażowani. To jest niesamowite, że możemy się po prostu spotkać w bezpiecznej dla nas przestrzeni. Nasza młodzież nie tylko się tu uczy i pracuje, przygotowując do różnych wyzwań, które czekają ich w dorosłym życiu, ale też po prostu miło spędza czas wolny, zawierając przyjaźnie. Cały czas myślimy nad rozwijaniem tego miejsca również pod kątem towarzyskim. – mówi Jolanta Rychlik.

– Myślę o takim jednym aspekcie naszego projektu, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Przede wszystkim młodzież, która się u nas spotyka jest bardzo różnorodna, o różnych potrzebach i deficytach. Są stowarzyszenia, które się bardzo specjalizują tylko w określonych niepełnosprawnościach, a u nas nie ma ograniczeń w tym względzie. To jest prawdziwe wprowadzanie do społeczności i oswajanie z jej różnorodnością. – podkreśliła Klaudia Tarasiewicz.

Kawiarnia okazała się strzałem w dziesiątkę i coraz więcej środowisk jest zainteresowanych zaszczepieniem tego pomysłu u siebie. Można powiedzieć, że upowszechnianie właściwie już się rozpoczęło. Osoby, które chciałyby się włączyć w działalność gdańskiej „Caffe Aktywni”, czy to jako rodzic/opiekun czy senior/seniorka, który czuje, że może podzielić się z młodzieżą swoim czasem, doświadczeniem i pasją, proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Jolantą Rychlik: 882 089 933. Można także śledzić facebookowy profil projektu – facebook.com/CafeAktywni – gdzie pojawiają się informacje o wydarzeniach otwartych dla społeczności lokalnej. Można wtedy poznać jego uczestników oraz zapoznać się szerzej działalnością kawiarni.

– Proces upowszechniania innowacji społecznej polega na intensywnej promocji zarówno wśród poszczególnych grup docelowych i ich opiekunów, ale również w środowiskach samorządowych, decydujących o kształcie lokalnych i regionalnych polityk społecznych, organizacjach pozarządowych, czy międzynarodowych sieciach innowatorów społecznych i operacyjnie potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Po ponad rocznej pracy z każdym z innowatorów nad rozwojem i testowaniem można śmiało stwierdzić, że w Gdyni i w Polsce jest potencjał nie tylko do importu, ale również eksportu innowacji społecznych. – mówi Magdalena Żółkiewicz z Laboratorium Innowacji Społecznych, opiekunka zespołów pracujących nad rozwojem innowacyjnych projektów.

„Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: www.innowacjespoleczne.org.pl.

powrót