Jeśli masz pomysł na proste rozwiązanie dla miejskiego wyzwania – weź udział w ścieżce inkubatora w UrbanLab Gdynia – Pomysł na Miasto. Nabór zgłoszeń został przedłużony do 17 kwietnia. Pomysły z największym potencjałem zmianotwórczym zostaną przetestowane, a te przynoszące realne zmiany będą mogły zostać wdrożone.
 
Tematem przewodnim pierwszej edycji naboru pomysłów są: rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększanie potencjału społeczności lokalnych do rozwiązywania problemów. Poszukiwane są pomysły mogą mieć charakter doraźny lub długoterminowy oraz lokalny lub ogólnomiejski.
 
Wybrane przez komisję pomysły zostaną testowo wdrożone w gdyńskim środowisku, a następnie zewaluowane. Pomysły o największym potencjale na społeczną zmianę, zostaną rozpowszechnione i udostępnione zainteresowanym do wdrożenia.
 
Każdy, kto ma Pomysł na Miasto i chce zmieniać Gdynię, powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lis.gdynia.pl. Wypełniony dokument można zostawić w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, wysłać pocztą (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub po prostu – do czego zachęcamy – wysłać podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2020.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

Program Kompetencji Miejskich realizowany jest w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

powrót