Na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych, w zakładce „Projekty” dostępna jest publikacja „Dobre praktyki  współpracy z lokalną społecznością – kierunki pracy z i na rzecz młodzieży, mieszkającej na obszarze  rewitalizacji”.

Pierwsza strona publikacji na temat współpracy z lokalną społecznością

Publikacja zbiera doświadczenia i dobre praktyki cypryjskiej organizacji Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton oraz Laboratorium Innowacji Społecznych, partnerów zakończonego właśnie projektu „Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną”.  Są tu także wnioski płynące z partnerskiej współpracy i rady dla osób, które chciałyby prowadzić działania z i na rzecz młodzieży w lokalnej społeczności. Całość zamykają przykładowe scenariusze konkretnych działań z Gdyni i z Nikozji. Publikacja została przetłumaczona również na język angielski.

Co więcej,  prezydent miasta Gdyni zarządzeniem przyjął do realizacji „Model pracy z lokalnymi społecznościami na obszarach rewitalizacji”. Zawiera spis kluczowych wartości i kierunków pracy z lokalnymi społecznościami na gdyńskich obszarach rewitalizacji, nastawionych na zmianę rzeczywistości społecznej. Stanowi wytyczną w planowaniu i wdrażaniu działań społecznych na obszarach rewitalizacji. Wreszcie, zawiera wskazówki do rozwijania usług społecznych w dzielnicach.  

W ramach wdrażania modelu powstaje gdyńska sieć wsparcia lokalnego: zespoły wsparcia na obszarach rewitalizacji, działające na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji dzięki wykorzystaniu wzajemnych doświadczeń, pomysłów i kompetencji Powstanie zespołów zainagurowano na seminarium Model, z udziałem m.in. pracowników domów sąsiedzkich Przystań, przedstawicieli organizacji społecznych i wspólnot mieszkaniowych, aktywnych mieszkańców i lokalnych działaczy, radnych dzielnic  oraz przedstawicieli instytucji znajdujących się na danym obszarze rewitalizacji.

powrót